Viet Track | ungdungviet.net


Tải về

Tải về ứng dụng cho android

Bạn đang yêu cầu tải ứng dụng Viet Track cho Android...

Phiên bản hiện tại V2.2 (Mới nhất) :

Thêm tình năng kiểm tra người dùng hiện có Online – kết nối với hệ thống không (khi đăng nhập), wifi đang kết nối.
Yêu câu cập nhật ngay thông tin từ trang quản trị: cuộc gọi, vị trí, tin nhắn
Yếu cầu Reset thông tin, xóa bỏ và cập nhật lại  nội dung mới: cuộc gọi, tin nhắn, danh bạ
Thêm hình ảnh vị trí lần cập nhật cuối trên thanh trạng thái bên phải
Cập nhật tin nhắn ngay khi nhận được tin nhắn mới
Fix lỗi số điện thoại mất ký tự cuối ở mục tin nhắn
Thêm thông tin thiết bị kết nối: hảng sản xuất, tên máy, phiên bản, nhà mạng, seri…
Fix lỗi hệ thống cập nhật ổn định

Lưu ý trong việc cập nhật V2.2 từ phiên bản cũ hơn: Phiên bản hoàn toàn mới hỗ trợ cập nhật thời gian thực quý khách lưu ý khi cập nhật lên phiên bản này
Vào Cài đặt chung của điện thoại, Ứng dụng, và gở bỏ ứng dụng Viet Track phiên bản cũ. Sau đó mới tải phiên bản mới về cài đặt, và không cần thao tác gì thêm. Yêu cầu mở ứng dụng một lần khi cài dặt thành công. Quý khách có thể ẩn icon khi cài đặt xong

Tải về

Dưới đây là đường dẫn tải của phiên bản mới nhật. Ở dây có hai bản; một là có tên chương trình là Viet Track, hai là có tên chương trình là Google Service (Nhằm đánh lạc hướng người dùng)

Sự khác nhau của hai phiên bản khi chương trình ẩn và người dùng kiểm tra trong mục Hệ Thống -> Quản lý ứng dụng -> Đang chạy

Phiên bản Viet Track: Tải về
Phiên bản Google Service: Tải về
Phiên bản Android Update: Tải về

Link tải nhanh

Phiên bản Viet Track: Tải về
Phiên bản Google Service: Tải về
Phiên bản Android Update: Tải về

Xem hướng dẫn sử dụng chi tiết tại: http://ungdungviet.net/viettrack/guide.php


Change log (Chức năng cập nhật các phiên bản)
Change log các phiên bản cũ hơn

V1.1: sửa lỗi không gửi được vị trí giữa một vài dòng điện thoại
V1.2: cập nhật tính năng tư động bật 3g khi chương trình yêu cầu gửi thông tin lên hệ thống (tin nhắn, vị trí, danh bạ...) nếu mạng chưa sẵn sàng. Nếu Android mặc định tắt mạng thì sẽ tự động bật, gửi thông tin, sau khi gửi xong sẽ tự động tắt màn hình không tự động bặt hay có bắt cứ giấu hiệu nào.
V1.3: cải thiện hiệu năng gửi thông tin vị trí ổn định hơn trên một số dòng máy. Thêm chức năng yêu cầu cập nhật vị trí và tin nhắn ngay lập tức bằng cách nhắn tin đến số điện thoại đã cài ứng dụng với nôi dung tin nhắn là: <mã thiết bị android>. Chương trình sẽ tự động gửi thông tin về Viet Track và gửi tin nhắn thông báo thành công cho bạn. Có hướng dẫn chi tiết trong giao diện quản trị
V1.4: tăng tính ổn định của hệ thống, khắc phục lỗi không cập nhật được dữ liệu khi đổi sim trên một số dòng máy. khắc phục lỗi phát sinh từ khi ra mắt Viet Track đến nay
V1.6:: khắc phục tính năng theo dõi cuộc gọi đến, đi và bị nhỡ không hoạt động trên đa phần các thiết bị trên phiên bản 1.5.
V2.0.1:hệ thống sử dũng giải thuật mới nhắm khắc phục tình trạng cập nhật chậm, thiếu tin nhắn và cuộc gọi trên mốt số thiết bị mà người dùng gửi đến chúng tôi. hệ thống cập nhật hoàn toàn ổn định sau mỗi 15 phút. (nếu có mạng). Phiên bản này ổn định và cập nhật sữa lỗi các lỗi mà người dùng gửi cho chúng tôi. V2.0.1 fix lỗi giao điện trên các dòng máy màn hình nhỏ